Regulamin

Zielonka Ultra Maraton

20 czerwca 2015 r.

 

1. Cel imprezy:
– promocja walorów przyrodniczych, ekologicznych, kulturowych Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka,
– promocja aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, zdrowego trybu życia,
– popularyzacja biegania w terenie,

2. Organizator:
Stowarzyszenie Biegaj z Mapą
Ul. Małachowskiego 45/7
61-129 Poznań

Współorganizatorzy:
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
Nadleśnictwo Łopuchówko
UP Leśny Zakład Doświadczalny Murowana Goślina

3. Termin i miejsce:
Bieg odbędzie się w sobotę 20 czerwca 2015 r. na terenie Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka.
Start biegu zaplanowano na godzinę 7.00
Centrum zawodów jest ośrodek turystyczno-edukacyjny Dziewicza Baza, ul . Dziewicza Góra 5, Czerwonak ( dawny parking pod Dziewicza Górą ).

4. Trasa i limity:
Trasa w całości poprowadzona jest na terenie Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, trasa w 90% prowadzi drogami leśnymi, wąskimi ścieżkami w terenie . Uczestnicy biegu zobowiązani są do poruszania się wyłącznie po trasie biegu – trasa będzie oznakowana.

Trasa do ok. 28 km jest wspólna, następnie jest rozejście na trasę długa i trasę krótką. Trasa krótka biegnie samodzielnie 2 km przez las by połączyć się z trasa długą i wspólnie zmierzać do mety.
Szczegóły przebiegu trasy oraz dokładnego oznakowania zostaną podane w późniejszym terminie w komunikacie startowym
Bieg będzie rozgrywany na dwóch dystansach :
– Trasa krótka – Zielonka Maraton ok 43 km – limit 7 godzin.
– Trasa długa – Zielonka Ultra Maraton ok. 75 km- limit 12 godzin.

Limity godzin mogą zostać zmienione o czym organizator poinformuje uczestników.
Uczestnik zgłasza się na bieg a nie na trasę.
O wyborze trasy uczestnik decyduje w trakcie biegu na rozejściu tras.
Start biegu o godzinie 7.00 z centrum zawodów. Start i meta w pobliżu centrum.
Wybór trasy długiej wiąże się ze zwiększeniem limitu czasowego
Poglądowy przebieg trasy dostępny jest w zakładce Dla zawodników.
Trasa może ulec drobnym zmianom, o czym zawodnicy zostaną poinformowani.

5. Punkty kontrolne i żywieniowe:
Na trasie będą znajdowały się :
– 3 małe punkty żywieniowe i jeden duży na trasie krótkiej,
– 4 małe punkty żywieniowe i dwa duże na trasie długiej.

Co 10 km na trasie długiej oraz na trasie krótkiej będą znajdowały się punkty kontroli zawodników oraz punkty medyczne.
Zawodnik, aby zostać sklasyfikowanym musi zostać odnotowany na wszystkich punktach kontrolnych oraz na punktach kontrolnych lotnych. Uczestnicy biorą udział w zawodach z odsłoniętym numerem startowym przypiętym na piersi, tak by numery były widoczne dla sędziów. Uczestnicy zawodów są odpowiedzialni za poprawne przytwierdzenie numeru startowego.
Na punktach kontrolnych dopuszcza się zostawianie rzeczy, które będą przez organizatora przewiezione do centrum zawodów.
Będzie możliwość przewiezienia własnego picia i jedzenia na punkty odżywcze. Więcej szczegółów na ten temat w komunikacie startowym.

6. Warunki uczestnictwa:
Uczestnikiem zawodów może być osoba która:
– w dniu zawodów będzie miała ukończone 18 lat,
– zgłosi się przez formularz zgłoszeniowy i wniesie opłatę startową,
– przed biegiem wypełni i podpisze specjalne oświadczenie o stanie zdrowia, które dostępne będzie tutaj.

7. Zgłoszenia:
Osoby które chcą wziąć udział w biegu muszą zgłosić się poprzez formularz zgłoszeniowy, oraz w terminie do 7 dni, od momentu zgłoszenia się, opłacić opłatę startową.
Limit startujących to 350 osób.
Formularz zgłoszeniowy zostanie uruchomiony 2 marca o godzinie 13.00

Osoby które zgłoszą się na bieg i wniosą opłatę startową zostaną opublikowane na liście startowej. W biegu biorą udział wyłącznie osoby które wypełniły formularz i opłaciły swój start.
O starcie w biegu decyduje kolejność zgłoszeń i wniesienia opłat startowych.
Opłata startowa to 120 zł.

Dane do przelewu:
Biegaj z Mapą
Nr konta 11 1090 1447 0000 0001 2216 3207
Ul. Małachowskiego 45/7
61-129 Poznań
W tytule: Zielonka Ultra Maraton, imię i nazwisko,

Opłata startowa zawiera:
Pakiet startowy ( będzie podany do informacji w późniejszym terminie ),
nocleg na sali gimnastycznej na podłodze ( z własnym śpiworem i karimatą ),
jedzenie i picie na punktach odżywczych na trasie,
ciepły posiłek regeneracyjny,
pamiątkowy medal,

8. Klasyfikacja i nagrody:
Klasyfikacja ogólna OPEN M i OPEN K na trasie długiej i krótkiej.
Ponadto klasyfikacja wiekowa na trasie długiej i krótkiej z podziałem na płeć:
M – 35/ K 35 rocznik 1980 i młodsi
M – 45/ K 45 rocznik 1970-1979
M – 55/ K 55 rocznik 1960- 1969
M – 65/ K 65 rocznik 1959 i starsi

Najlepsze 6 osób w klasyfikacje ogólnej OPEN M i OPEN K na trasie długiej i krótkiej otrzymają od organizatora nagrody oraz pamiątkowe statuetki.
Zwycięzcy kategorii wiekowych otrzymają pamiątkowe statuetki.
Nagrody nie dublują się.
W przypadku pozyskania sponsora, organizator może przewidzieć dodatkowe nagrody dla zwycięzców lub do rozlosowania wśród wszystkich startujących.

9. Zabezpieczenie zawodów:
Zawody będą zabezpieczane przez karetkę pogotowia, ratowników medycznych, policję oraz straż pożarną.
Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia deklaracji o stanie zdrowia, oraz oświadczenia o udziale w zawodach na własne ryzyko. Deklaracja do pobrania będzie tutaj.
Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania poleceń Organizatora, Policji i Straży Pożarnej.
Zawodnicy zobowiązani się do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, zasad poruszania się po drogach publicznych oraz przepisów przeciwpożarowych.

10. Ochrona przyrody:
Na trasie krótkiej oraz trasie długiej zawodnicy musza stosować ogólne zasady poruszania się i zachowania na terenie leśnym, w tym zabrania się:
– zaśmiecania terenu,
– płoszenia zwierząt,
– schodzenia z trasy biegu,
– rozpalania ognia,
– zakłócania ciszy,

11.Uwagi:
Regulamin może ulec modyfikacją, o czym zawodnicy zostaną poinformowani na stronie internetowej.
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Każdy z uczestników startuje w zawodach na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko.
Uczestnik zawodów wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, oraz wizerunku i zdjęć dla potrzeb związanych z organizacją imprezy.
Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
Osoby które zrezygnują ze startu nie mogą ubiegać się o zwrot wpisowego.
Organizatorzy nie zapewniają transportu dla zawodników, które przerywają rywalizację na trasie.
Zgłoszenie się na zawody jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
Szczegółowe informacje dotyczące biegu będą ukazywały się w formie komunikatów startowych.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.